Preheader.
eGenerator Campaign
Till alla medlemmar
Som alla redan känner till är vi alla i en mycket speciell och unik situation. Coronavirusets spridning och effekter på hälsa och ekonomi påverkar oss alla. Det är ett svårt läge, men vi får inte låta oron paralysera oss. Vi ska vara modiga, men försiktiga så att vi begränsar smittspridningen och samtidigt möjliggör för hjulen i idrotten att fortsätta snurra.

Vi har uppdaterat vår hemsida med information, där vi såklart hänvisar till myndigheternas råd och anvisningar, och gör fortgent för att informera vad som gäller hos oss. Inget konstigt här utan vi gör som alla andra.

Dock känner vi att vi på ett mer personligt och klubbspecifikt sätt skulle vilja informera om vår klubb, hur saker och ting fungerar i en mindre klubb, vår ekonomi, vad vi gör och tänker göra samt hur vi ser på framtiden. Vi tror att det finns ett behov för det.

EKONOMI

IFK Helsingborg är vi medlemmar och medarbetare, våra gemensamma ansträngningar och insatta resurser. När vi för ett par månader sedan gick in i detta läge var vår ekonomi god och stabil. Våra inkomster kommer från träningsavgifter, kommunala bidrag och arrangemang.

Vi kan konstatera att de senaste åren varit goda med flera stora event som givit överskott. Vi har också haft ansvarsfulla ledningar som inte spenderat i onödan utan byggt upp det egna kapitalet, vilket vi nu kommer ha stor nytta av och också kommer att hjälpa oss att både överleva och försiktigt satsa för framtiden.

Eftersom liggande budget blivit inaktuell håller vi också just nu på med en översyn av den. Vi drar ner på alla onödiga utgifter och stramar åt där vi kan, det är sådant man har möjlighet till i en kris, tar bort allt som inte är nödvändigt och använder resurserna till det som är viktigt. Vi finansierar oss INTE med sälj av olika slag som vi ålägger föräldrar likt många andra idrotter, men då är det viktigt att vi betalar våra träningsavgifter, att vi ställer upp som funktionärer på våra event (när de kommer igång) så att vi slipper hyra in personal samt att vi ställer upp när vi hjälper till vid andra evenemang i staden, eftersom vi då får en slant för det.

ORGANISATION

På personalsidan håller vi på med en omorganisation, vilket inte är helt klart, återkommer när allt är på plats. Vi har beslutat att anställa Benjamin Olsson som verksamhetsledare på 80%. I den rollen ingår även att koordinera träningen för äldre exklusive elit samt vissa träningsuppdrag. Benjamin har ett stort IFK-hjärta, han har bred friidrottserfarenhet, både som ung nybörjargrabb samt den mödosamma vägen ändå upp till världseliten på juniornivå och elitnivå på nordisk seniornivå. Han har även utbildning på högskolenivå inom sport management samt internationell marknadsföring. Han har dessutom gått friidrottsgymnasiet på Filborna.

Ekonomin är som sagt, relativt sett, god IDAG. MEN, det betyder inte att vi i all evighet klarar oss utan intäkter, kassan MÅSTE fyllas på. Vi försöker upprätthålla all verksamhet som går och är tillåten.

TRÄNING

Vi har flyttat ut träningen till Heden och bedriver den på fungerande sätt. Vi vill också här vädja till alla att fortsätta stödja vår verksamhet genom att betala sina träningsavgifter, även om någon träning skulle bli inställd. Vi jobbar också på att kunna erbjuda utökad träning under sommaren, kunna erbjuda sommarjobb till våra egna ungdomar samt att när det är möjligt kunna hålla mindre tävlingar, tex en mindre version av Kraftmätningen för ungdomar födda 2005 - 2007. Vi tror att många är sugna på detta och det är även något som Folkhälsomyndigheten senast i torsdags var tydlig med är viktigt för folkhälsan på lång sikt.

ARRANGEMANG

Vi brukar jobba tillsammans med Göta när det gäller Vårruset. Vi har beslutat att inte deltaga i år eftersom vi ställt in Springtime, det hade varit märkligt. När det gäller Springtime funderar vi på hur vi går vidare där, något i höst eller hur gör vi nästa år. Inget är beslutat. Öresundsspelen är fortfarande öppet, men vi kommer ta ett beslut den 13 maj om vi ska ställa in eller köra i nedbantad version. När det gäller långlöpning tittar vi på virtuella alternativ.

När det gäller våra evenemang såsom Springtime, Öresundsspelen mfl så är vi i stort behov av nya krafter som kan bistå föreningen i planering, drivkraft, kunnande och engagemang. Hela föreningslivet bygger på ideella krafter och vi inom IFK Helsingborg är inget undantag, om ni har intresse och möjlighet att bistå föreningen i någon form så vänligen kontakta Benjamin via epost benjaminolsson.ifk@gmail.com Vi återkopplar direkt till er så tar vi en träff för att se vilken roll just du kan bidra med inom vår förening.

Likaledes gäller sponsring, friidrott är en idrott utan stora ekonomiska bidrag från näringslivet men vi är ju många föräldrar och engagerade medlemmar som jobbar inom olika näringar. Har ni någon möjlighet att stötta vår verksamhet alt direkt våra olika evenemang som verkligen syns i stan och media såsom tex Springtime så vore det oerhört tacksamt med nya sponsorer här. Har ni uppslag här så vänligen kontakta Andreas Ivarsson eller Hans Josefsson i Ledningsgruppen på tfn 0738-30 63 41 alt 0767-89 55 15.

ÖVRIGT

En skolhuvudman vid namn Prolympia planerar att starta högstadium med idrottsprofil i Helsingborg och det är ett projekt vi stöttar och där friidrott kommer att vara en av idrotterna. Vill också påminna om att man kan välja gymnasiet på Filborna som har friidrottsprofil och där man tränar på skoltid.

Så, sammanfattningsvis är detta ett förlorat år på många sätt. Men vi använder det till att forma om vår verksamhet till ett bättre och effektivare IFK som när detta släpper står väl förberedda för framtiden och dessutom kan flytta fram våra positioner. I mer än 123 år har vi i IFK Helsingborg stöttat våra atleter – i både medgång och motgång. Vi vet inte när det vänder, men det kommer en tid efter Corona. Nu gäller det att rida ut stormen och ta oss igenom det här tillsammans.


Varma hälsningar

Ledningsgruppen / Verksamhetsledaren
IFK Helsingborg
Planteringsvägen 141B     25232     Helsingborg
ifk.helsingborg@telia.com     www.ifkhelsingborg.se     042-137295
Webbversion
Avregistrera dig här